Stola herrgård - en 1700-talsdröm

Stola säteri har funnits sedan medeltiden och ägdes från 1530-talet till 1808 av släkten Ekeblad. Nuvarande huvudbyggnad uppfördes i början av 1700-talet och har en utsökt rokokoinredning i flera av rummen. Byggnaden har under 1900-talet genomgått en pietetsfull renovering och dess ägare har genom ett omfattande detektivarbete lyckats återföra många av inventarierna från det ekebladska hemmet.

Stola visas utan föranmälan under perioden 28 juni - 16 augusti varje onsdag, torsdag, lördag och söndag kl 14.00.
För övriga tider se under Praktiskt.

Visning för grupper enligt överenskommelse april - september.