Exedran

Den halvcirkelformade muren (exedran) omger en parterr som avgränsar parken västerut. Muren uppfördes av byggherren Clas Ekeblad dä som också anlade en ekplantering i slottets närhet.