Minneslunden

Cirka 400 meter från huvudbyggnaden finns en minneslund. Här finns en minnessten över Carl Hårleman och medlemmar av släkten Ekeblad. Dessutom finns en fyrkantig obelisk med en inhuggen dikt av den engelske skalden Alexander Pope.

Intill lunden har rests en minnessten över Holger Ander.