Slottet

Byggnaden uppfördes under åren 1713 - 1719 i stram karolinsk stil med säteritak. Byggherre var Generalmajoren Clas Ekeblad dä och byggnadsarbeten leddes av hans inspektor Håkan Eliander. Slottet restaurerades ingående 1949 - 1951 under ledning av professor Erik Lundberg.