Gröna förmaket

Gröna förmaket

Gröna Förmaket eller Ekebladrummet har en något kärvare prägel än den intill-
liggande rosa kammaren. De två stora porträtten föreställer Clas den äldre (David
von Krafft) och hans hustru Hedvig Mörner (Johan Henrik Scheffel). Till höger om
dem sonen Clas (Scheffel) Dessutom finns porträtt av tidigare medlemmar av släkten
Ekeblad.

Clas den äldre (David von Krafft)