Matsalen

Stora matsalen

Stora matsalen är det största rummet på Stola. Det återställdes 1930 till sitt ursprungliga
skick. Vägg- och takmålningarna är utförda av konstnären Petter Wernberg.

Den av Petter Wernberg så flitigt använda arabesken återfinns här i dörrarnas och
panelernas fyllningar i takets listverk. Det är anmärkningsvärt att så tidigt som på
1720-talet i "Naturkänslans århundrade" finna skildringar, som förhärligar böndernas
liv. Känslan för lantlivet och dess behag vaknar först fram emot seklets mitt.