Riksrådinnans kammare

Den fasta inredningen i Riksrådinnans Kammare hör till de bästa vårt land äger i
fråga om stilen rokoko, men så är också "Rokokons fader" Carl Hårleman, dess
upphovsman. Den höga kakelugnen är dekorerad i grönt mot vitt med rokokons
populära snedruta med bladornament. Den vilar på ram och svarvade fötter av
trä, en anordning som så småningom förbjöds av risk för brand. Över Lorentz
Nordins förnämliga byrå (1760-tal) hänger Gustaf Lundbergs pasteller av Clas
Ekeblad den yngre, hans hustru Eva född De la Gardie och sonhustrun Britta
Margareta född Horn.

Porträtt av Eva De la Gardie målat i pastellkrita
av Gustaf Lundberg på 1750-talet.

Porträtt av Claes Ekeblad d y målat i pastellkrita
av Gustaf Lundberg år 1751.