Vita förmaket

Vita förmaket

Inredningen i Vita Förmaket i byggnadens sydvästra hörn är tvivelsutan ett verk
av Carl Hårleman. Det helt boaserade rummet är strikt indelat i symmetriskt ställda
dörrar och väl avpassade smala och breda fyllningar i bröstning, väggar, smygar
och dörrar.